Initiativa pentru Antreprenoriat Social

Comisia Europeana acorda o importanta deosebita economiei sociale/antreprenoriatului social, de aceea, in anul 2011 a dat publicitatii un document, numit:

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Inițiativă pentru antreprenoriatul social

Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovarii sociale.

 Textul integral poate fi vizualizat aici:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:RO:PDF