Masurarea performantei sociale

Yunus pune în lumină un punct de vedere interesant, cu privire la stimularea companiilor şi a antreprenorilor pentru a crea şi dezvolta afaceri sociale, incluzive, sustenabile şi responsabile. El afirmă că sunt absolut necesare cel puţin două lucruri foarte importante[1]:

  • includerea acestor noi modele de antreprenoriat, de afaceri în programele din învăţământul economic;
  • dezvoltarea unor instrumente, a unor metodologii, care să le permită “firmelor sociale” să opereze şi să fie competitive – fiind nevoie de indicatori ai impactului social, metode de analiză, de cuantificare şi de evaluare a performanţei sociale a acestora.

În această privinţă, a identificării soluţiei magice de cuantificare, măsurare, evaluare şi raportare a tot ceea ce înseamnă impact social (în servicii şi programe sociale, medicale, educaţionale, voluntariat, filantropie, economie socială, afaceri incluzive, Responsabilitate Social Corporatistă – CSR etc.), există o mare doză de entuziasm şi bunăvoinţă. Aceste atitudini ţin de dorinţa vădită de a aplica principiile tehnice de business şi analiză a investiţiilor şi în această lume.

Un antreprenor social are aceleaşi dificultăţi atunci când vine momentul colectării unor date legate de impactul social, nu numai pentru a monitoriza cele două direcţii esenţiale ale întreprinderii sale sociale (economicul şi socialul) şi a răspunde în faţa partenerilor şi suporterilor săi, dar şi ca parte integrată organic în procesul de management.

Economia socială şi investitorii ar trebui să fie mult mai atenţi la acest aspect şi să îşi răspundă mai adesea la următoarele întrebări incomode:[2]

a) Produsele şi serviciile voastre “au atins” pe cei săraci, le-a influenţat viaţa?

b) Investiţiile voastre au îmbunătăţit viaţa lor într-o manieră simţitor vizibilă sau numai marginal?

c) Este afacerea socială cel mai bun bun mijloc de a reduce sărăcia sau este numai “vorbă în vânt”, publicitate, tendinţă de moment?


[1] Yunus, Muhammad și Weber, Karl, Dezvoltarea afacerilor sociale: Noua formă a capitalismului menită să răspundă celor mai presante nevoi ale umanității, Editura Curtea Veche, 2010

[2] In “Performance Measurement and Social Enterprise” by Katie Hill, December 2009, Acumen Fund Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *